Darbo užmokesčio apskaita

payroll service oimg
01

Kodėl darbo užmokesčio apskaitą verta patikėti MESO Global?

Plečiantis verslui ir daugėjant darbuotojų, įmonė neišvengiamai susiduria su darbo užmokesčio apskaitos iššūkiais, todėl siūlome šią funkciją patikėti aukščiausios kvalifikacijos profesionalams.

Naujausios technologijos, procesų skaitmenizavimas ir tinkamas darbų organizavimas leidžia optimizuoti darbo užmokesčio apskaičiavimą ir nereikalauja pilno/ atskiro buhalterio etato. Todėl siūlome Jums didesnį produktyvumą, finansinių ir organizacinių resursų optimizavimą pasitelkiant kompetentingą partnerį – MESO Global.

02

Mūsų privalumai

 • Pasaulinio lygio partneriai ir specializuota darbo užmokesčio apskaitos programinė įranga.

 • Galimybė procesus valdyti nuotoliu, konsoliduotos ataskaitos įmonių grupei.

 • Nuolatinė pagalba klientui darbo užmokesčio apskaičiavimo ir išmokėjimo klausimais, mokymai ir tinkamų įrankių individualus parinkimas.

 • Atstovavimas kliento interesams valstybinėse institucijose.

 • Griežtas konfidencialumo, skaidrumo principų laikymasis ir kokybės užtikrinimas.

03

Darbo užmokesčio apskaita apima

 • Darbo laiko, žiniaraščių apskaitą.

 • Darbo užmokesčio skaičiavimą.

 • Darbo užmokesčio ir avanso mokėjimų parengimą.

 • Atsiskaitymo lapelių siuntimą darbuotojams elektroniniu paštu.

 • Nepanaudotų atostogų dienų stebėjimą ir atostogų rezervo apskaitą.

 • Mokesčių, susijusių su darbo užmokesčiu, skaičiavimą ir deklaravimą.

 • Darbo užmokesčio ataskaitų parengimą.

 • Statistikos ataskaitas.

 • Darbuotojų įdarbinimą / atleidimą iš darbo.

 • Duomenų teikimą valstybinėms institucijoms bei statistikai.

 • Galimybę laikinai įdarbinti neturint įsteigtos įmonės / filialo Lietuvoje.

Susisiekti

Jeigu ieškote Jūsų verslo poreikiams,
spritaikytų sprendimų, susisiekime Jums patogiu būdu.

Susisiekti